Debat geweest
16 mei 2017 | 16:00 - 17:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 16 mei 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken d.d. 16 mei 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek Natuurmonumenten tot aanbieding petitie ‘Bescherm ons Nederlandse landschap’
3
Verzoek SZH tot aanbieding brandbrief m.b.t. het feit dat diverse soorten landbouwhuisdieren tot de categorie ‘bedreigd levend erfgoed’ behoren d.d. 6 juni 2017
4
Uitnodiging Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie, LTO Nederland en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel voor een werkbezoek over een 'Reis door de voedselketen'
8
Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving over een grote groep melkveehouders die te maken heeft met verkeerde registratie van gegevens voor de fosfaatregelgeving

Te behandelen:

13
Uitstel reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2017, over de verwerking van vlees van verondersteld mishandelde paarden in Nederlandse snacks

Te behandelen:

28
Stafnotitie voorstel spreektijden algemeen overleg en inventarisatie van feitelijke vragen naar aanleiding van de Regeling van Werkzaamheden
29
Overzicht (dertigleden)debatten
31
Herziene planning algemeen overleggen en schriftelijke overleggen ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen, Energieraad en Telecomraad in het tweede semester van 2017
33
Verzoek Ambassade van Brazilië, namens delegatie Braziliaanse parlementsleden, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken d.d. 15 september 2017
34
Uitnodiging Provincie Groningen voor werkbezoek aan aardbevingsgebied Groningen
35
Verzoek Loppersum Vooruit tot aanbieding petitie m.b.t. oproep voor een Parlementaire enquête gaswinning d.d. 23 mei 2017
36
Bekrachtiging initiatiefvoorstel van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (Kamerstuk 34 559)

Te behandelen:

48
Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 april 2017, over de overnames van Unilever en Akzo-Nobel

Te behandelen:

55
Reactie op verzoek van het lid Agnes Mulder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 april 2017, over toegenomen aantal aardbevingen in Groningen

Te behandelen:

62
Reactie op verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 april 2017, over het bericht ‘Onzichtbare regeldruk van honderden miljoenen euro’s teistert bedrijfsleven’

Te behandelen: