Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

23 januari 2018
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L.I. Diks (GroenLinks)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • A. Weverling (VVD)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • L. van Raan (PvdD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2017 Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verlenging MIT en TKI mkb-versterking subsidiemodules

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Informatievoorziening begroting EZK (XIII) en LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vierde Monitor Vestigingsklimaat van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Europese consultatie naar de werking van het ABC-systeem

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel toezending fiches over het intellectueel eigendom

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Resultaten COP23 te Bonn

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2017, over het bericht dat wetenschappers 700 stroomgebieden hebben waargenomen op Antarctica en dat de verwachte zeespiegelstijging als gevolg daarvan flink omhoog is bijgesteld

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken ten aanzien van de lekkages van AkzoNobel in Twente en van NAM in Rossum

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel toezending brief inzake motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een aparte regeling voor energiecoöperaties Zon-PV (Kamerstuk 34775-XIII-78)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoeksrapport inzake 'Argumenten en impact bij een zinvolle afschakeling van analoge radio-etherdistributie via FM en AM'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 30 november en 1 december 2017 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de Telecomraad van 4 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verlengen periode special envoy StartupDelta

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitstel toezending Nota Mobiele Communicatie als gevolg van de aankondiging overname Tele2 Nederland door T-Mobile Nederland van 15 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Inrichting van de postdialoog

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 mei 2017, over het rapport van het Rathenau Instituut inzake de bescherming van publieke belangen in de deeleconomie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Papieren telefoongids verschijnt in 2018 voor het laatst

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie op het rapport ‘Scientia potentia est: de opkomst van de makelaar voor alles’ van het CPB

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitstel toezending BNC-fiches voortkomend uit het zogenaamde goederenpakket (COM (2017) 787, COM (2017) 795 en COM (2017) 796)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Fiche: Wijziging aardgasrichtlijn – gaspijpleidingen met derde landen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en (dertigleden)debatten

 27. 27

  Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om een technische briefing door het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) over het rapport ‘Paving the way towards a harmonised Carbon Accounting Approach for the Financial Sector’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van het lid Veldman (VVD) om VCO/VCR toe te voegen aan blok 1 van het RTG Marktdominantie op 31 januari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om een rondetafelgesprek te organiseren over Invest-NL

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Overzicht interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitkomst geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortzetting technische briefing GTS en TNO over leveringszekerheid, export en binnenlands gebruik van Groningen gas van 17 januari 2018.

  Besluit: De technische briefing GTS en TNO over leveringszekerheid, export en binnenlands gebruik van Groningen wordt voortgezet, bij voorkeur over twee weken. 

  Besluit: Ten behoeve van de voortzetting van de briefing zullen vragen aan GTS en TNO via de e-mail worden geïnventariseerd en vervolgens doorgeleid, zodat die tijdens de briefing kunnen worden beantwoord.
 33. 33

  Besloten technische briefing over het gascontract (gasgebouw)

  Besluit: De commissie gaat akkoord met een besloten technische briefing over het gascontract (gasgebouw), zoals aangeboden door de minister.
   
 34. 34

  Schriftelijk overleg informele Raad voor Concurrentievermogen op 1 en 2 februari 2018 in Sofia

  Besluit: Schriftelijk overleg voeren met als inbrengdatum 26 januari 2018 om 12.00 uur.

   
 35. 35

  Resultaten 2016 Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA3 en MEE

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beleidsevaluatie subsidieregeling indirecte emissiekosten ETS

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanvragen bij vergunningsverleningsprocedure kavel I en II windenergiegebied Hollandse Kust zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 december 2017, over het uitzonderlijke rendement (n.a.v. speciale subsidie) van windpark Westermeerwind in het IJsselmeer

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Kabinetsreactie naar aanleiding van de aardbeving in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Groningen: inschatting omvang schade en betaalcapaciteit NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek van het lid Veldman (VVD) om het algemeen overleg Innovatie (7 februari 2018) een maand later plaats te laten vinden

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek van het lid Paternotte (D66) om het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid (21 februari 2018) te vervroegen en het algemeen overleg Ruimtevaart tot nader order uit te stellen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om nadere informatie over het proces met betrekking tot de inzet van de minister om de met sluiting bedreigde locatie van Siemens in Hengelo open te houden

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om de staatssecretaris te vragen naar het proces voor de verdeling van de regionale middelen met het oog op het voorstel van de regio Eindhoven

  Te behandelen:

  Loading data