Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 23 januari 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 23 januari 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

4
Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..)

Te behandelen:

7
11
Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2017, over het bericht dat wetenschappers 700 stroomgebieden hebben waargenomen op Antarctica en dat de verwachte zeespiegelstijging als gevolg daarvan flink omhoog is bijgesteld

Te behandelen:

13
Uitstel toezending brief inzake motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een aparte regeling voor energiecoöperaties Zon-PV (Kamerstuk 34775-XIII-78)

Te behandelen:

20
Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 mei 2017, over het rapport van het Rathenau Instituut inzake de bescherming van publieke belangen in de deeleconomie

Te behandelen:

26
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en (dertigleden)debatten
27
Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om een technische briefing door het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) over het rapport ‘Paving the way towards a harmonised Carbon Accounting Approach for the Financial Sector’

Te behandelen:

32
Voortzetting technische briefing GTS en TNO over leveringszekerheid, export en binnenlands gebruik van Groningen gas van 17 januari 2018.

Details

Besluit: De technische briefing GTS en TNO over leveringszekerheid, export en binnenlands gebruik van Groningen wordt voortgezet, bij voorkeur over twee weken. 

Besluit: Ten behoeve van de voortzetting van de briefing zullen vragen aan GTS en TNO via de e-mail worden geïnventariseerd en vervolgens doorgeleid, zodat die tijdens de briefing kunnen worden beantwoord.
33
Besloten technische briefing over het gascontract (gasgebouw)

Details

Besluit: De commissie gaat akkoord met een besloten technische briefing over het gascontract (gasgebouw), zoals aangeboden door de minister.
 
34
Schriftelijk overleg informele Raad voor Concurrentievermogen op 1 en 2 februari 2018 in Sofia

Details

Besluit: Schriftelijk overleg voeren met als inbrengdatum 26 januari 2018 om 12.00 uur.

 
35
Stafnotitie - Analyse voortgang SDG Energie
39
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 december 2017, over het uitzonderlijke rendement (n.a.v. speciale subsidie) van windpark Westermeerwind in het IJsselmeer

Te behandelen:

46
Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om nadere informatie over het proces met betrekking tot de inzet van de minister om de met sluiting bedreigde locatie van Siemens in Hengelo open te houden

Te behandelen:

47