Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

6 juni 2017
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. Bosman (VVD)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Toezegging om het onderdeel meerlingenverlof bij nota van wijziging uit het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken en in verband met een aanpassing van het zwangerschap- en bevallingsverlof bij meerlingen te halen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapportage Cao-afspraken 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  SUWI-jaarverslagen 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitspraak Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 20 januari 2017 over Kaapverdië (Woonlandbeginsel )

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 5 van de begroting SZW (werkloosheid) (Kamerstuk 30982-29)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanpak Jeugdwerkloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezegging om met het UWV te overleggen over de vraag hoe ZW-gerechtigden van eigenrisicodragers beter geïnformeerd kunnen worden over de mogelijkheid om bezwaar te maken bij het UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapportage over de pakketpostsector van de Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op een brief over discriminatie van alleenstaanden in pensioenregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoeksrapport 'Normbatenregeling Bbz'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verzamelbrief pensioenonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over het Verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, 3 en 4 april te Valletta, Malta (Kamerstuk 21501-31-436)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang van de onderhandelingen inzake de herziening van de Detacheringsrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) van 15 juni 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Lijst ongeplande algemeen overleggen en de daaraan gekoppelde agendapunten

 19. 19

  Verzoek Actiegroep Terug naar de bossen tot aanbieding DVD m.b.t. verborgen armoede d.d. 27 juni 2017

 20. 20

  Voorstel spreektijden WGO Jaarverslag SZW 2016

 21. 21

  Uitkomst e-mailinventarisatie: Aanmelden technische briefing Algemene Rekenkamer over hun rapport bij het Jaarverslag SZW 2016 op 14 juni 2017, 14.00-15.00 uur

  Besluit: Gesprek plannen.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Wiersma (VVD), Van 't Wout (VVD), Yesilgöz-Zegerius (VVD), Peters (CDA), Raemakers (D66), Özdil (GroenLinks), Westerveld (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP) en Van Brenk (50PLUS).
 22. 22

  Eventueel werkbezoek UWV

  Besluit: Belangstelling en beschikbaarheid via de e-mail inventariseren voor een werkbezoek aan het UWV.
  • Tijdens het gesprek met de commissie op 1 juni 2017 heeft het UWV een uitnodiging gedaan om voor het zomerreces 2017 een werkbezoek aan het UWV af te leggen.
 23. 23

  BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING

 24. 24

  BOR-/Stafnotitie - Voorbereiding rondetafelgesprek Werk voor kwetsbare groepen

Naar boven