Debat geweest
21 september 2017 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 21 september 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 21 september 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Geplande activiteiten van de commissie:

Details

21-09-2017 Inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting artikel 1 begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (TK 30985-22)
28-09-2017 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (TK 34775-III)
28-09-2017 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 (TK 34775-B)
28-09-2017 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (TK 34775-IIB)
28-09-2017 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 (TK 34775-I)
28-09-2017 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (TK 34775-VII)
28-09-2017 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2018 (TK 34775-C)
28-09-2017 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018 (TK 34775-IIA)
05-10-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
10-10-2017 Technische briefing door de Algemene Rekenkamer (convocatie volgt z.s.m.)
11-10-2017 Algemeen overleg ICT ontwikkelingen
26-10-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
09-11-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
23-11-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
07-12-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
21-12-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Ongeplande activiteiten van de commissie:

Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Democratische vernieuwing
Algemeen overleg Discriminatie
Nota overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Kennismakingsgesprek Raad van State, het kennismakingsgesprek zal worden gepland
Gesprek (kennismaking) met de Raad voor het Openbaar bestuur (zie ook agendapunt 8)
7
Wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet in verband met de introductie van kiescolleges voor de Eerste Kamer voor de Caribische openbare lichamen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

Te behandelen:

9
Brief van het Presidium over vaststelling van de financiële bijdrage aan de stichtingen van de fracties, voorzien van verantwoordingen en controleverklaringen, voor het jaar 2016

Te behandelen:

13
Kennismakingsgesprek Raad van State

Details

Het kennismakingsgesprek vindt plaats op dinsdag 7 november 2017 van 16.30-18.30 uur. De leden Wörsdörfer (VVD); Koopmans (VVD); Bruins Slot (CDA); Van Engelshoven (D66) zullen tenminste deelnemen aan deze commissieactiviteit. Overige deelname zal via een ad-hocprocedure worden geïnventariseerd. Een convocatie hiervoor volgt zo spoedig mogelijk.
17
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018

Te behandelen: