Debat geweest
6 juli 2017 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 6 juli 2017
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 6 juli 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Geplande en ongeplande activiteiten van de commissie

Details

06-07-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
06-07-2017  Inbreng voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming
                      van bepalingen inzake het correctief referendum (TK 34724)
07-09-2017  Procedurevergadering
21-09-2017  Procedurevergadering
05-10-2017  Procedurevergadering
26-10-2017  Procedurevergadering
09-11-2017  Procedurevergadering
23-11-2017  Procedurevergadering
07-12-2017  Procedurevergadering
21-12-2017  Procedurevergadering

Ongeplande activiteiten van de commissie

Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg ICT ontwikkelingen (zal worden gepland)
Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking (zal worden gepland)
Algemeen overleg Democratische vernieuwing (zal worden gepland)
Algemeen overleg Lijkbezorging
Verzamel algemeen overleg (zal worden gepland)
Technische briefing Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid
Werkbezoek AIVD (zal in de 1e of 2e maandag na het zomerreces worden gepland)
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Kennismakingsgesprek Raad van State
5
Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

Te behandelen:

13
Stafnotitie Nieuwe werkwijze commissies; jaarplanning
15
Advies van de Werkgroep instelling Commissie Constitutionele Zaken