Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 11 mei 2017
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 11 mei 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

11-05-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
18-05-2017  Technische briefing inzake het Verantwoordingsonderzoek door de Algemene Rekenkamer
18-05-2017  Inbreng verslag Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer (TK 34702)
18-05-2017  Gesprek met de SER inzake De SER-agenda voor de stad
31-05-2017  Algemeen overleg Sociaal Domein
31-05-2017  Gesprek met CTIVD
01-06-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
07-06-2017  Gesprek met Huis voor de Klokkenluiders 
14-06-2017  Technische briefing Risicobeheersing Impuls eID
15-06-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
29-06-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
06-07-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
07-09-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
21-09-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
05-10-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
26-10-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
09-11-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
23-11-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
07-12-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
21-12-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Ongeplande activiteiten van de commissie:

Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
Algemeen overleg Discriminatie
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg ICT ontwikkelingen
Algemeen overleg eID
Algemeen overleg Democratische vernieuwing
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Evaluatie Kamerverkiezingen
Verzamel algemeen overleg
Nota overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Technische briefing Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
Technische briefing Risicobeheersing Impuls eID
Werkbezoek aan de AIVD

Noot: de commissie besluit om de (nog te ontvangen) kabinetsreacties op het WRR-rapport en het Jaarverslag 2016 Nationale ombudsman te betrekken bij het algemeen overleg Gedeelde waarden.
 
8
Reactie op verzoek commissie over de tweede lezing van de grondwetsvoorstellen inzake het correctief referendum en de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (Kamerstuk 30174 en Kamerstuk 33239)

Te behandelen:

10
16
Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

Te behandelen:

17
Mandaat rapporteur Kiesakte
19
Navraag van het lid Van der Staaij (SGP) over het verdere verloop van de werkgroep die een advies zal uitbrengen over de taken en bevoegdheden van een nog in te stellen algemene commissie voor Constitutionele Zaken (naar aanleiding van de uitgevoerde inventarisatie).

Te behandelen: