Agendapunten

 1. Taxironselaars op Schiphol

  Te behandelen:

 2. Integratie taxi-doelgroepenvervoer en openbaar vervoer

  Te behandelen:

 3. Bevoegdheden van de boa in het openbaar vervoer

  Te behandelen:

 4. Positief bedrijfsresultaat Translink

  Te behandelen:

 5. Werkagenda 2017 en voortgangsrapportage tweede helft 2016 Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB)

  Te behandelen:

 6. Nationaal Openbaar Vervoer Beraad

  Te behandelen:

 7. Evaluaties taxibeleid

  Te behandelen:

 8. Sociale veiligheid in het openbaar vervoer

  Te behandelen:

 9. Beantwoording op vragen commissie over het Positief bedrijfsresultaat Translink

  Te behandelen: