Algemeen overleg

Alcohol- en Tabaksbeleid

Algemeen overleg: "Alcohol- en Tabaksbeleid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2017, over Alcohol- en Tabaksbeleid
Convocatie commissieactiviteit
Download 5e Herziene convocatie algemeen overleg - Alcohol- en Tabaksbeleid - 15 februari 2017 - agendapunt toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
ALCOHOLBELEID
2
Uitwerkingen toezeggingen Algemeen Overleg van 9 oktober over het alcoholbeleid alsmede een reactie reactie op de brief van de Academie voor bijzondere wetten m.b.t. overdracht van het Expertisecentrum handhaving Drank- en Horecawet (DHW) naar het Trimbos-instituut

Te behandelen:

16
TABAKSBELEID
23
Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie van het lid Volp over het convenant om een displayban in te voeren uiterlijk 1 juli afsluiten en reactie op de motie van de leden Dik-Faber en Volp over een displayban voor tabaksproducten

Te behandelen: