Algemeen overleg : Alcohol- en Tabaksbeleid

De vergadering is geweest

15 februari 2017
14:00 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.J. van Rijn
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • M.J.J. Volp (PvdA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • E. Ziengs (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  ALCOHOLBELEID

 2. 2

  Uitwerkingen toezeggingen Algemeen Overleg van 9 oktober over het alcoholbeleid alsmede een reactie reactie op de brief van de Academie voor bijzondere wetten m.b.t. overdracht van het Expertisecentrum handhaving Drank- en Horecawet (DHW) naar het Trimbos-instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding uitkomsten onderzoek preventie- en handhavingsplannen DHW 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de brief van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP over G4 plannen die leiden tot supermarktbars en caféwinkels

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het bericht van Leeftijdsgrens.com d.d. 22 april 2015 inzake Factsheet van de Universiteit Twente naar de beschikbaarheid van alcohol in filialen van supermarkten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding onderzoek 'Aankooppogingen alcohol door jongeren' en toezegging inzake inzet minderjarige testkopers

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar sluitingstijden in de horeca

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgangsbrief alcohol januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek van het lid Volp, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 april 2016 over het bericht ‘Artsen: zet alcohol op een lijn met sigaretten’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderzoek naar middelengebruik onder studenten (16-18 jaar) op mbo/hbo

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoeken alcoholgebruik en Drank- en Horecawet

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoek invloed ophoging alcoholleeftijd op drugsgebruik, en Verkennend onderzoek blurring

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Evaluatie Drank- en Horecawet

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Diverse onderzoeken evaluatie DHW Naleving leeftijdgrens alcohol supermarktketens en slijters

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken van het onderzoek van de Auditdienst Rijk naar de notulen van de vergadering van het Directeuren Overleg Alcohol op 7 maart 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  TABAKSBELEID

 17. 17

  Verduidelijking invulling artikel 5.3 WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Tabak en elektronische sigaret

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nalevings- en handhavingscijfers rookverbod en leeftijdsgrens 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Het gebruik van e-sigaretten in publieke ruimtes

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Naleving leeftijdsgrens alcohol en tabak 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Onderzoek Jeugd en Riskant Gedrag 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie van het lid Volp over het convenant om een displayban in te voeren uiterlijk 1 juli afsluiten en reactie op de motie van de leden Dik-Faber en Volp over een displayban voor tabaksproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Convenant displayban tabaksproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgangsrapportage handhavingscijfers NVWA 2016

  Te behandelen:

  Loading data