Algemeen overleg : Alcohol- en Tabaksbeleid (verplaatst naar 15 februari 2017)

De vergadering is verplaatst naar 15 februari 2017

15 december 2016
13:30 - 17:00 uur
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlage

Naar boven