Algemeen overleg

Alcohol- en Tabaksbeleid (verplaatst naar 15 februari 2017)

Algemeen overleg: "Alcohol- en Tabaksbeleid (verplaatst naar 15 februari 2017)"Deze vergadering is verplaatst naar 15 februari 2017

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene Convocatie algemeen overleg Alcohol- en Tabaksbeleid - 15 december 2016 - agendapunt toegevoegd