Algemeen overleg : Voortgang Strategische Agenda, Prestatie-afspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid

De vergadering is geweest

25 januari 2017
13:30 - 18:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
(2 AO's samengevoegd)

Spreektijd 8,5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. Bussemaker
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • A.A. Asante (PvdA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang Strategische Agenda, Prestatie-afspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wetenschapsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verkenning: prioriteiten voor investeringen in wetenschap en innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleid voor wetenschappelijk talent

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wetenschap met impact

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie om uitzondering voor afleggen colloquium doctum voor toelating tot universiteit op 19 jarige leeftijd

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over het onderzoek van ResearchNed inzake schakeltrajecten hbo-wo voor het algemeen overleg inzake voortgang Strategische Agenda, Prestatieafspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid d.d. 25 januari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie inzake brief C.H.O.I. Keuzegids en NVS-NVL m.b.t. falende informatie over arbeidsmarktperspectieven

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stelselrapportage 2016 van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang open science

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over het tussenbericht van de Inspectie van het Onderwijs: selectie van voltijd masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs en studentenstromen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Numerus fixus bij technische universiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nulmeting portfolio-analyse instituten NWO en KNAW

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering van de motie van het lid Rog over een onderzoek naar studiekeuzechecks en matchingsprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Inschrijvingen Hoger Onderwijs 2016

  Te behandelen:

  Loading data