E-mailprocedure : Voorstel tot uitstel van AO Arbeidsmarktpositie jonge leraren in het funderend onderwijs

De vergadering is geweest

23 november 2016
16:00 uur
Geachte woordvoerders funderend onderwijs,

Het lid Ypma verzoekt om het algemeen overleg Arbeidsmarktpositie jonge leraren in het funderend onderwijs uit te stellen tot na ontvangst van de eerste rapportage van de verkenner die de knelpunten inventariseert en oplossingen formuleert (n.a.v. breed gesteunde motie Schouten c.s.).
Graag verneem ik vóór woensdag 23 november a.s. 16.00 uur of u kunt instemmen met dit verzoek.
 
01-12-2016 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Arbeidsmarktpositie jonge leraren in het funderend onderwijs
 
Met vriendelijke groet,
drs. E. (Eveline) C.E. de Kler
griffier commissie OCW

Besluit: het AO Arbeidsmarktpositie jonge leraren wordt uitgesteld in afwachting van de Verkenning inzake knelpunten. De volgende fracties hebben gereageerd: VVD, PvdA, D66, PVV. De volgende fracties hebben ingestemd: VVD, PvdA, PVV.

 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel tot uitstel van AO Arbeidsmarktpositie jonge leraren in het funderend onderwijs

    Te behandelen:

    Loading data