Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 21 februari 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vkc SZW d.d. 21 februari 2017, 17.00 tot 18.00 uur

Deelnemers


Agendapunten

2
Tweede en derde nota van wijziging (wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet)) (34628)

Te behandelen:

3
Tweede nota van wijziging (Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets) (34325)

Te behandelen:

11
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Details

Besluit: Ter informatie
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling) 
 1. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34 494)
Plenaire debatten
 1. Debat over de ongelijkheid in Nederland (aangevraagd door het lid Klaver (GroenLinks) d.d. 15 december 2015)
 2. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen voor werknemers van DuPont (aangevraagd door het lid Tanamal (PvdA) d.d. 12 april 2016)
 3. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (aangevraagd door het lid Yucel (PvdA) d.d. 25 mei 2016)
 4. Debat over discriminatie en racisme in Nederland Minister van VenJ samen met Minister SZW (aangevraagd door het lid Marcouch (PvdA)/Voortman (GroenLinks) d.d. 25 mei 2016),  is reeds ingepland voor Kerstreces (RvW 23 november 2016)
 5. Debat over de werking van de Wet werk en zekerheid (aangevraagd door het lid Weyenberg (D66) d.d. 30 juni 2016)
 6. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (aangevraagd door het lid Heerma (CDA) d.d. 6 september 2016)
 7. Debat over het bericht 'Is een AOV een wassen neus' (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66) d.d. 24 januari 2017)
 Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (aangevraagd door het lid Van 't Wout (VVD) d.d. 25 mei 2016)
 2. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval buiten de openbaarheid heeft gehouden (aangevraagd door het lid Moors (VVD) d.d. 9 juni 2016)
 3. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) d.d 21 juni 2016)
 4. Dertigledendebat over het bericht dat beunhazen zich storten op de inburgeringsmarkt (aangevraagd door het lid Van Meenen (D66) d.d. 22 november 2016)
VAO's/VSO's
 1. VAO Arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 9/2/2017, lid Ulenbelt (SP))
 2. VAO Behandelvoorbehoud herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels (AO d.d. 15/2/2017, lid Schut-Welkzijn (VVD))
 3. VSO over de berekening Financiering van de invoering van het basisinkomen (34 393, nr. 8, lid Klein (Klein))
14
BOR-notitie - Reacties internetoproep stages na afstuderen