Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenM d.d. 8 februari 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenM d.d. 8 februari 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
20
Invulling jaarplanning versterking kennispositie IenM 2017
21
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
  Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van wijziging. 
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten
Besluit: Het verzoek van het Presidium aan de commissie om na te gaan of debatten te kunnen worden afgevoerd, samengevoegd, op commissieniveau kunnen worden afgedaan, etc. doorgeleiden naar de aanvragers van de onderstaande debatten die niet bij de procedurevergadering aanwezig waren. Dit in het kader van het streven van het Presidium om bij het aantreden van de nieuwe Kamer geen debatten meer op de langetermijnagenda te hebben staan (schone lei).
 • Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
 • Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
  Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
 • Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
 • Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
 • Debat over milieuzones
  Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2016.
 • Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
  Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
 • Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren
  Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
 • Debat over het kernafval in Petten
  Als dertigledendebat aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016, in de regeling van 8 september 2016 omgezet in meerderheidsdebat.
 • Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 21 september 2016.
 • Debat over de stand van de Maas naar aanleiding van de aanvaring bij de stuw in Grave
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 januari 2017.
   
3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 juli 2016.
   
4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
 • VAO Duurzaamheid en milieu (AO d.d. 18 januari 2017)
  Eerste spreker: het lid Remco Dijkstra (VVD)
 • VAO Ruimtelijke ordening (AO d.d. 26 januari 2017)
  Eerste spreker: het lid Smaling (SP)
 • VAO Scheepvaart(AO d.d. 2 februari 2017)
  Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
 • VSO Subsidieregeling Fietsersbond (34 550-XII, nr. 68)
  Eerste spreker: het lid Visser(VVD)
22
Voorstel van het lid Visser (VVD) om de minister te verzoeken het evaluatierapport van het gebiedstafelproces A16 Rotterdam aan de Kamer te doen toekomen, inclusief een reactie van de minister waarin zij aangeeft hoe zij met de aanbevelingen uit het rapport omgaat

Te behandelen:

26
Uitnodiging Parliament of Malta voor vergadering van voorzitters van commissies voor Economische en Milieu Zaken d.d. 6-7 april 2017