Debat geweest
26 oktober 2016 | 14:00 - 16:30
Hoorzitting / rondetafelgesprek

Organische stof en bodemvruchtbaarheid

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Organische stof en bodemvruchtbaarheid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek organische stof en bodemvruchtbaarheid op 26 oktober 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Blok 1: Wetenschap (14.00 – 15.00 uur)

Details


 
1. Dhr. ir. W. Sukkel (Wageningen UR, Akkerbouw, groene ruimte en Vollegrondsgroenten)
2. Dhr. prof. dr. ir. O. Oenema (Wageningen UR, Duurzaam bodemgebruik)
3. Dhr. dr. Ir. C.J. Koopmans (Louis Bolk Instituut)
 
 
2
Blok 2: Betrokken marktpartijen en organisaties (15.00 -16.30 uur)

Details


1. Dhr. R. Tijssens (Agrifirm)
2. Dhr. A. Brinkmann (Branche Vereniging Organische Reststoffen)
3. Dhr. H. Huijbers (LTO Nederland Duurzaam ondernemen)
4. Dhr. P. van Eijk (BLHB, Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters)
5. Dhr. J.C. Vogelaar (HarvestaGG)
6. Mw. M. van Bree (Bionext)
7. Dhr. G. Kuneman (Centrum voor Landbouw en Milieu)
3
Ontvangen Position papers

Te behandelen: