Hoorzitting / rondetafelgesprek

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten op 6 oktober 2016

Deelnemers


Agendapunten

2
Blok 1: Knelgevallen (14.00- 15.00 uur)

Details

1. Dhr. Oordt (melkveehouder)
2. Mevr. Van der Ven (melkveehouder)
3. Dhr. Antonissen (Innovatief uit de Knel)
4. Dhr. Van den Idsert (Bionext)
5. Dhr. Van der Hoog (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt)
3
Blok 2: Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties (15.00 –16.00 uur)

Details

 
1. Dhr. Verdaasdonk (Brabantse Natuur- en Milieufederatie)
2. Dhr. van Emst (Netwerk Grondig)
3. Dhr. van den Boom (Natuurmonumenten)
4. Mw. Verhoeven (Nederlandse Melkveehouders Vakbond)
5. Dhr. Boer (Friesland Campina)
6. Dhr. De Groot (Vreugdenhil Dairy Foods)
4
Blok 3: Juristen en wetenschappers (16.00 –17.00 uur)

Details

1. Dhr. Ten Have (Flynth adviseurs en accountants)
2. Mevr. Kroon (A&S Advocaten)
3. Dhr. Bruil (Instituut voor Agrarisch Recht, Rijksuniversiteit Groningen)
4. Dhr. Van der Schans (Centrum voor Landbouw en Milieu)
5. Dhr. Van Grinsven (Planbureau voor de Leefomgeving) 
5
Ontvangen Position Papers

Te behandelen: