Algemeen overleg : Participatiewet (2e termijn AO 29 juni 2016)

De vergadering is geweest

7 juli 2016
10:15 - 12:15 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J. Klijnsma
  staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • S. Karabulut (SP)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • F. Koser Kaya (D66)
 • C.J. Schouten (ChristenUnie)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Ministeriële verantwoordelijkheid in het kader van de Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op motie van het lid Siderius over een Wajong-uitkering voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen (Kamerstuk 31 497, nr. 188)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift van brief aan de gemeente Den Haag inzake het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het nieuwe verdeelmodel inkomensdeel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Diverse onderwerpen Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang vereenvoudiging Participatiewet en Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken Experimenten op basis van de Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de aangenomen motie van het lid Siderius over een Wajong-uitkering voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 juni 2016, over het bericht dat de helft van de mensen met een bijstandsuitkering niet kan werken en over andere onderwerpen met betrekking tot de Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verschillende onderwerpen Participatiewet en Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nulmeting Thermometer Wsw

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift reactie op de brief van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten (OSB) te 's-Hertogenbosch van 10 mei 2016 over het dossier ‘inkoop van diensten’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging over de ondersteuning aan mensen met een visuele beperking in relatie met het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

  Te behandelen:

  Loading data