Debat geweest
28 september 2016 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS van 28 september 2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 28 september 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

4
Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen)

Te behandelen:

11
Reactie op ingediende amendementen bij wetsvoorstel houdende Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33 980)

Te behandelen:

23
Verslag van een schriftelijk overleg over de conceptregeling houdende de wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II in verband met verlenging van de werkingsduur en actualisering (Kamerstuk 29 282, nr. 252)

Te behandelen:

26
32
Verslag van een schriftelijk overleg over adviezen naar aanleiding van de gewijzigde motie van de leden Bouwmeester en Dik-Faber over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten (Kamerstuk 31 765, nr. 209)

Te behandelen:

41
Verzoek om te vernemen op welke wijze de motie van het lid Bergkamp en het lid Otwin van Dijk (34300-XVI, nr. 66) wordt uitgevoerd of wat de status is te ontvangen vóór de begrotingsbehandeling

Te behandelen:

45
Nadere informatie inzake voorgenomen IGZ-onderzoek i.v.m. het bericht dat patiënten in het Erasmus MC als proefkonijn werden gebruikt zonder dat zij dit wisten (Mo-vraag Dijkstra)

Te behandelen: