E-mailprocedure : E-mailprocedure inzake wetgevingsoverleg over wetsvoorstel 34218 op 13 juni 2016

De vergadering is geweest

2 juni 2016
16:00 uur
Commissie: Veiligheid en Justitie
Van: Nava D.
Verzonden: donderdag 2 juni 2016 16:34
Aan: GC-Commissie-V&J
Onderwerp: Uitkomst e-mailprocedure inzake wetgevingsoverleg over wetsvoorstel 34218 op 13 juni 2016
Urgentie: Hoog
 
Leden van de vaste commissie voor Veiligheid en |Justitie,
 
Ik kan u hierbij berichten dat de commissie het onderstaande voorstel niet steunt.
 
Met vriendelijke groet,
Dennis Nava
Griffier vaste commissie voor Veiligheid en Justitie & Enquêtecommissie FyraVan: Nava D.
Verzonden: woensdag 1 juni 2016 12:21
Aan: GC-Commissie-V&J
Onderwerp: SPOED: e-mailprocedure inzake wetgevingsoverleg over wetsvoorstel 34218 op 13 juni 2016
Urgentie: Hoog
 
Leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
 
Hierbij treft u aan een voorstel  van het lid Van Toorenburg om wetsvoorstel 34218 (Wet Continuïteit I ) niet te behandelen tijdens het wetgevingsoverleg op 13 juni 2016. De argumentatie treft u hieronder aan.
 
Graag verneem ik uiterlijk donderdag 2 juni om 16.00 uur of u dit voorstel steunt.
 
Met vriendelijke groet,
Dennis Nava
Griffier vaste commissie voor Veiligheid en Justitie & Enquêtecommissie Fyra

Van: Dees, J.
Verzonden: woensdag 1 juni 2016 11:48
Aan: Nava D.
Onderwerp: RE: spoed-emailprocedure WGO 34218
 
Dag Dennis,
Deze twee links (verwijzing rechtbank februari en in behandeling zijnde bij Europees Hof) zou je desgewenst kunnen toevoegen aan het verzoek
Groeten Jan-Pieter
 
Van: Dees, J.
Verzonden: woensdag 1 juni 2016 11:28
Aan: Commissie V&J
CC: Nava D.
Onderwerp: spoed-emailprocedure WGO 34218
 
Beste griffier,
 
Hieronder een verzoek van Madeleine van Toorenburg tot een spoed-emailprocedure mbt de behandeling van de Wet Continuïteit I (34218) tijdens het WGO op 13 juni aanstaande.
In de PV is besloten om deze wet te agenderen voor het WGO maar onderstaand inhoudelijke punt kwam daarna (logischerwijs) pas op bij de voorbereiding op dit wetgevingsoverleg.
 
Madeleine zou deze wet graag van het WGO afhalen, gelet op de prejudiciële vragen die zijn gesteld aan het Hof van Justitie en waarvan de uitkomst van grote impact kan zijn op het voorliggende wetsvoorstel.
Op het WGO zou dan enkel nog behandeld worden de Implementatiewet richtlijn collectief beheer (34243).
Zie hieronder een korte inhoudelijke toelichting.
 
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:954
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=nl&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=nl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-126%252F16&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&etat=pend&jge=&for=&cid=498280


 
Met vriendelijke groet,
 
Jan-Pieter Dees
Beleidsmedewerker Justitie
Tweede Kamerfractie CDA
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    E-mailprocedure inzake wetgevingsoverleg over wetsvoorstel 34218 op 13 juni 2016

    Te behandelen:

    Loading data