Debat geweest
20 juni 2016 | 14:30 - 16:45
Hoorzitting / rondetafelgesprek

Implementatie Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) en Klimaatdoelen

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Implementatie Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) en Klimaatdoelen "Deze vergadering is geweest
PROGRAMMA

Deelsessie 1: Inleiding (Agenda 2030, beleidscoherentie voor (duurzame) ontwikkeling, inclusie, partnerschappen)
14. 30 -15.15 uur

 
  • Evert-Jan Brouwer, Politiek adviseur Woord en Daad
  • Elisabeth van der Steenhoven, Directeur WO=MEN (Dutch Gender Platform)
  • Simon van Melick, senior programma manager en hoofd communicatie SPARK   

Deelsessie 2: Klimaat/ecologie (SDG's in relatie tot het Klimaatakkoord van Parijs)
15.15 - 16.00 uur

 
  • Paul Lucas, ‎Beleidsonderzoeker Duurzame Ontwikkeling Planbureau voor de Leefomgeving
  • Faiza Oulahsen, Campagneleider Klimaat en Energie Greenpeace
  • Roel Blesgraaf, Public Affairs Officer WASH Simavi

Deelsessie 3: Voedselzekerheid (inclusief en wereldwijd)
16.00 - 16.45 uur

 
  • Barbara van Paassen, Hoofd Beleid en Campagnes ActionAid
  • Evelijne Bruning, Country Director The Hunger Project
  • Cees van Rij, Teammanager agribusiness AgriTerra
  • Niek van Dijk, business development manager Agro & Food BoP Inc

 

Bijlagen

Position paper
Download Position paper Woord en Daad Foundation, namens 'Ready for Change', t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Implementatie Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) en Klimaatdoelen d.d. 20 juni 2016
Position paper
Download Position paper WO=MEN t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Implementatie Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) en Klimaatdoelen d.d. 20 juni 2016
Position paper
Download Position paper Simavi t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Implementatie Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) en Klimaatdoelen d.d. 20 juni 2016
Position paper
Download Position paper AgriTerra t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Implementatie Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) en Klimaatdoelen d.d. 20 juni 2016
Position paper
Download Position paper Greenpeace Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Implementatie Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) en Klimaatdoelen d.d. 20 juni 2016
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie Rondetafelgesprek 20 juni SDG's en Klimaatdoelen
Position paper
Download Position paper BoPInc t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Implementatie Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) en Klimaatdoelen d.d. 20 juni 2016
Position paper
Download Position paper The Hunger Project Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Implementatie Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) en Klimaatdoelen d.d. 20 juni 2016
Position paper
Download Position paper PBL t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Implementatie Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) en Klimaatdoelen d.d. 20 juni 2016
Position paper
Download Position paper ActionAid t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Implementatie Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) en Klimaatdoelen d.d. 20 juni 2016

Deelnemers