Rondetafelgesprek

Ontwerpbesluit gaswinning Groningen (33529-278)

Rondetafelgesprek: "Ontwerpbesluit gaswinning Groningen (33529-278)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie RTG ontwerpbesluit gaswinning Groningen 8 september 2016; Gasunie toegevoegd aan blok 3

Agendapunten

1
Programma

Details

Blok 1: Lobby-strategie rond de gaswinning in Groningen (10.00 – 11.00 uur)
 1. Mevr. M. van Loon, Shell
 2. Dhr. G. Schotman, NAM
 3. Dhr. R. de Jong, Exxon Mobil

Blok 2: Wetenschap (11.00 – 12.30 uur)
 1. Dhr. M. Sintubin, hoogleraar geowetenschap, universiteit van Leuven
 2. Dhr. P. van der Gaag, onafhankelijk geoloog
 3. Dhr. G. de Kam, RU Groningen
 4. Dhr. J. de Jong, oud inspecteur-generaal Staatstoezicht op de mijnen
 5. Dhr. T. Postmes, hoogleraar RU Groningen
 6. Dhr. R. Steenbergen, TNO
  
Pauze 12.30 – 13.00 uur
 

Blok 3: Relevante instanties gaswinning (13.00 – 13.45 uur)
 1. Dhr. T. Kempermann, EWE
 2. Dhr. G. Lankhorst, GasTerra
 3. Dhr. B. Hoevers, Gasunie Transport Services

Blok 4: Veiligheid, schadevergoeding, herstel en versterking (13.45 -15.15 uur)
 1. Dhr. S. Nijhoff, Groningse gedupeerde
 2. Dhr. L. Klaassen, Onafhankelijke Raadsman
 3. Dhr. R. Vergnes, contra expertise expert Groningen
 4. Dhr. T. Elsing, Nederlands Adviesbureau Monumentenzorg

Blok 5: Bewoners en bestuurders (15.15 -16.15 uur)
 1. Dhr. P. den Oudsten, Veiligheidsregio provincie Groningen
 2. Mw. A. Heite, Woordvoerder Groningse gedupeerden
 3. Dhr. D. Schorren, Groninger Bodem Beweging
 4. Dhr. A. Rodenboog, burgemeester Loppersum

Blok 6: NAM (16.15 -17.00 uur)
 1. dhr. G. Schotman, NAM
 2. dhr. M. Kleverlaan
2
Position papers

Te behandelen: