E-mailprocedure : Verzoek verplaatsen algemeen overleg over Kinderporno op 24 maart 2016

De vergadering is geweest

21 maart 2016
16:00 uur
Commissie: Veiligheid en Justitie
Van: Loeffen, S.
Verzonden: maandag 21 maart 2016 16:39
Aan: Commissie V&J; GC-Commissie-V&J
Onderwerp: UITKOMST: e-mailprocedure: verplaatsen AO Kinderporno
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
 
Gelet op  de reacties kan geconcludeerd worden dat er voldoende steun is voor onderstaand verzoek van het lid Bergkamp. Er zal worden gezocht naar een nieuwe datum op korte termijn. U ontvangt daarover zo spoedig mogelijk nader bericht.
 
Met vriendelijke groet,
 
Sandor Loeffen
Adjunct-griffier, vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Van: Commissie V&J
Verzonden: maandag 21 maart 2016 9:55
Aan: GC-Commissie-V&J
Onderwerp: V&J: e-mailprocedure: verplaatsen AO Kinderporno
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
 
Zie onderstaand verzoek van het lid Bergkamp om het algemeen overleg Kinderporno op donderdag 24 maart a.s. om 14.00 uur te verschuiven naar 16.00 uur of te verplaatsen naar een andere datum.
 
Het verschuiven van het algemeen overleg naar 16.00 uur die middag zal niet mogelijk zijn in verband met plenaire verplichtingen van de minister.
 
Graag verneem ik uiterlijk hedenmiddag om 16.00 uur of u kunt instemmen met het verplaatsen van dit algemeen overleg naar een andere datum.
 
Met vriendelijke groet,
 
Sandor Loeffen
Adjunct-griffier, vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
 
Van: Bergkamp, V.
Verzonden: zondag 20 maart 2016 12:26
Aan: Commissie V&J
Onderwerp: Fwd: AO Kinderporno
 
Zie onderstaand.

Vera Bergkamp
Lid Tweede Kamer D66
Portefeuilles Langdurige Zorg, Jeugdzorg, Drugs & Alcohol
 
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Begin doorgestuurd bericht:
Van: Vera Bergkamp
Datum: 20 maart 2016 12:24:25 CET
Aan: Dennis Nava
Kopie: Zeeland van E.
Onderwerp: AO Kinderporno

Geachte griffier/Beste Dennis,

Graag doe ik een verzoek aan de commissie V&J om het algemeen overleg kinderporno te verschuiven naar 16.00 of een andere dag. Reden is dat ik gelijktijdig een debat heb over wijzigingen van de WLZ, Jeugdwet en WMO2015.

Als het zou lukken, zou dat heel fijn zijn.

Met dank!

Vera Bergkamp
Lid Tweede Kamer D66
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek verplaatsen algemeen overleg over Kinderporno op 24 maart 2016

    Te behandelen:

    Loading data