Agendapunten

 1. Negende voortgangsrapportage passend onderwijs

  Te behandelen:

 2. Reactie op een brief om aandacht voor problemen met Belastingdienst over verlengde kinderopvangtoeslag i.v.m. niet volledige schoolgang kind met beperking

  Te behandelen:

 3. Opzet onderzoek Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht naar leerrecht

  Te behandelen:

 4. Reactie op een brief van de heer P. en mevrouw H. over een praktijkvoorbeeld van passend onderwijs

  Te behandelen:

 5. Aanbieding afschrift brief aan de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) met betrekking tot de effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatie

  Te behandelen:

 6. Reactie op de brief van de Marianum Scholengemeenschap m.b.t. uitvoering wet- en regelgeving rondom residentiƫle leerlingen en eerste opvangonderwijs

  Te behandelen: