Algemeen overleg

Passend onderwijs

Algemeen overleg: "Passend onderwijs"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Spreektijd 6 minuten per fractie

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 juni 2016, over passend onderwijs
Convocatie commissieactiviteit
Herziene (1) convocatie AO Passend onderwijs, 29-6-2016

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten