Algemeen overleg : Passend onderwijs

De vergadering is geweest

29 juni 2016
10:00 - 14:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Spreektijd 6 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • T.E. Siderius (SP)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • L. Ypma (PvdA)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Negende voortgangsrapportage passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op een brief om aandacht voor problemen met Belastingdienst over verlengde kinderopvangtoeslag i.v.m. niet volledige schoolgang kind met beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Opzet onderzoek Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht naar leerrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op een brief van de heer P. en mevrouw H. over een praktijkvoorbeeld van passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding afschrift brief aan de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) met betrekking tot de effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de brief van de Marianum Scholengemeenschap m.b.t. uitvoering wet- en regelgeving rondom residentiƫle leerlingen en eerste opvangonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data