Debat geweest
5 oktober 2016 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IM d.d. 5 oktober 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IM d.d. 5 oktober 2016

Deelnemers


Agendapunten

2
Aanbieding rapport "Zeevervoer in de EU in woelige wateren: veel ondoeltreffende en niet-duurzame investeringen" van ERK
4
Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie spoorwegrichtlijnen

Te behandelen:

5
Luchtvaartverdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Federale Regering van Oostenrijk; Willemstad, 7 maart 2016

Te behandelen:

6
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Verenigde Staten van Amerika inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart voor voorinspectie-operaties op de internationale luchthaven Koningin Beatrix op Aruba; Washington, 7 april 2016

Te behandelen:

25
Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om de minister om een brief te verzoeken waarin zij een aantal zaken in verband met de AMvB's voor de Omgevingswet in tabelvorm inzichtelijk maakt

Te behandelen:

38
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

Besluit: De commissiegriffie verzoeken in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn om debatten en dertigledendebatten om te zetten in algemeen overleggen. Dit voorstel bespreken in een volgende procedurevergadering. De aanvragers van de debatten verzoeken deze procedurevergadering bij te wonen.

1. Wetgeving:
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
  Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
 • 34397 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid
  De eerste termijn van de behandeling van dit wetsvoorstel vond plaats in een wetgevingsoverleg d.d. 27 juni 2016. De commissie heeft op 5 oktober 2016 besloten deze behandeling plenair te vervolgen.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten:
 • Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
  Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
 • Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
 • Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
  Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
 • Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
  Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
 • Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
 • Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
 • Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof
  Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 april 2016.
 • Debat over milieuzones
  Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2016.
 • Debat over asbest
  Aangevraagd door het lid Smaling (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 2 juni 2016.
 • Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
  Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
 • Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren
  Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
 • Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot
  Aangevraagd door het lid Voortman (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
 • Debat over het kernafval in Petten
  Als dertigledendebat aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016, in de regeling van 8 september 2016 omgezet in meerderheidsdebat.
 • Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 21 september 2016.
   
3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
 • Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 17 mei 2016.
 • Dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
 • Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 juli 2016.
   
4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
 • VSO Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 219 en nr. 200)
  Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
 • VAO Sociale veiligheid in het openbaar vervoer (AO d.d. 13 september 2016)
  Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
39
Voorstel van het lid Smaling (SP) om een vertegenwoordiger van Onderstroom uit te nodigen voor het rondetafelgesprek AMvB's Omgevingswet d.d. 10 oktober 2016

Te behandelen:

41
Voorstel van de leden Jacobi (PvdA), Van Helvert (CDA), Bruins (ChristenUnie) en De Boer (VVD) voor een rondetafelgesprek inzake Maritieme Strategie en de motie Jacobi over maritiem onderzoek

Te behandelen:

43
Voorstel van de leden Visser (VVD) en Van Helvert (CDA) om brief over Belgische investeringen in infrastructuur en over metingen VID inzake verkeersdrukte Brabant en gegevens hierover van provincie Brabant en RWS

Te behandelen: