Algemeen overleg : Ouderenzorg

De vergadering is geweest

14 april 2016
14:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maxiamaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.J. van Rijn
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • R.M. Leijten (SP)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • M. Agema (PVV)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de uitvoering van de motie van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Voortman (Kamerstuk 33000-XVI, nr. 56) over mentorschap

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezegging over de stand van zaken van een wetenschappelijk onderzoek naar het toedienen van psychofarmaca in de ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken inzake het onderzoek naar het toedienen van psychofarmaca in de ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek van het lid Agema over het bericht ‘Zorg beknibbelt op voedsel’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Mondzorg in de langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Resultaten over aanpak rondom de wachtlijsten in de verzorgings- en verpleeghuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken inzake moties en toezeggingen die voor 2014 zijn gedaan

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op persbericht van 't Dijkhuis over 'Overheid int wel eigen bijdrage, zorginstelling géén budget'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 september 2015 over het bericht dat er steeds meer ouderen op de spoedeisende hulp komen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 september 2015 over het bericht over een winstuitkering in de thuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding voortgangsrapportage 2 Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Terugdringen oneigenlijk psychofarmacagebruik:op weg naar nul

  Te behandelen:

  Loading data