Algemeen overleg

FinTech

Algemeen overleg: "FinTech "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 maart 2016, over FinTech
Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie AO FinTech
Brief lid / fractie
Download Actieplan FinTech

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Ter informatie

Details

Dit algemeen overleg is een vervolg op het rondetafelgesprek FinTech d.d. 21 januari 2016; zie http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2015A05548.