Algemeen overleg : Actieagenda Schiphol (verplaatst naar 30 juni)

De vergadering is verplaatst

29 juni 2016
14:00 - 18:00 uur
Commissie: Infrastructuur en Milieu
2e HERZIENE CONVOCATIE
(
scope van het overleg gewijzigd naar aanleiding van besluitvorming tijdens procedurevergadering d.d. 28 april 2016 en overleg met 1 uur verlengd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 7 minuten per fractie.