Algemeen overleg : Verzamel AO Cultuur

De vergadering is geweest

2 juni 2016
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
i.v.m. toevoeging agendapunt met *
en verlenging AO

Spreektijd 6 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. Bussemaker
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • J.S. Monasch (PvdA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • A. Pechtold (D66)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Aanbieding advies Raad voor Cultuur basisinfrastructuur 2017-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding Jaarverslag Erfgoedinspectie 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoord op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de regionale spreiding van landelijke cultuurmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Goede voorbeelden samenwerking scholen en musea

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  De verwerving van de huwelijksportretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken moties en toezeggingen Bibliotheekwet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsreactie op het briefadvies 'De waarde van creativiteit'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding briefadvies "De waarde van creativiteit" van Awti en Raad voor Cultuur

 9. 9

  Aanbieding afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de subsidieaanvragen voor de culturele basisinfrastructuur 2017-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie op het inspectierapport "Zicht op de rijkscollectie" van de Erfgoedinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering van het amendement van het lid Van Veen c.s. waarmee in 2016 eenmalig €10 miljoen wordt vrij gemaakt voor cultuur (Kamerstuk 34300-VIII, nr. 118)

  Te behandelen:

  Loading data