Debat geweest
10 februari 2016 | 10:00 - 13:00
Hoorzitting / rondetafelgesprek

Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek over Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering op 10 februari 2016

Deelnemers


Agendapunten

2
Volgens onderstaand schema:

Details

  
Blok 1: Wetenschap (10.00 tot 11.30 uur)
 
 • Mevr. C.P.M. Cleiren, Universiteit van Leiden
 • Mevr. T.N.B.M. Spronken, Universiteit Maastricht
 • Mevr. R.S.B. Kool, plaatsvervangend rechter Rechtbank-Utrecht en universitair hoofddocent Universiteit Utrecht
 
 
Blok 2: Organisaties en praktijk (11.30 tot 13.00 uur)
 
 • Dhr. A.H. van Wijk, Openbaar Ministerie
 • Dhr. R. Bik, Nationale Politie
 • Dhr. B. Fibbe, Nederlandse Orde van Advocaten
 • Dhr. C.H.W.M. Sterk, Raad voor de rechtspraak,
 • Mevr. M. van Noorloos, Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten
 • Dhr. R. Korver, Richard Korver advocaten
 • Mevr. M. Berger, Defence for Children
   
3
Position paper C. Cleiren t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering d.d. 10 februari 2016

Te behandelen:

4
Position paper T. Spronken t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering d.d. 10 februari 2016

Te behandelen:

5
Position paper R. Kool ten behoeve van het rondetafelgesprek Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering d.d. 10 februari 2016

Te behandelen:

6
Position paper OM t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering d.d. 10 februari 2016

Te behandelen:

7
Position paper Nationale Politie t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering d.d. 10 februari 2016

Te behandelen:

8
Position paper NOvA t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering d.d. 10 februari 2016

Te behandelen:

9
Position paper Raad voor de rechtspraak t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering d.d. 10 februari 2016

Te behandelen:

10
Position paper NJCM t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering d.d. 10 februari 2016

Te behandelen:

11
Position paper LANGZS t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering d.d. 10 februari 2016

Te behandelen:

12
Position paper P. Mevis t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering d.d. 10 februari 2016

Te behandelen:

13
Position paper Defence for Children - ECPAT Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering d.d. 10 februari 2016

Te behandelen: