Debat geweest
13 april 2016 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS d.d. 13 april 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS van 13 april 2016

Deelnemers


Agendapunten

7
Reactie op artikel NRC inzake wachtlijsten casemanagers dementie en over voortgang van de uitvoering van motie Bruins Slot c.s. over het opnemen van de casemanager dementie als aparte aanspraak in de Zorgverzekeringswet

Te behandelen:

11
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorhangbrief herziene opbrengstverrekening 2012 voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) (Kamerstuk 25 424, nr. 302)

Te behandelen:

17
Lijst van vragen en antwoorden over de Managementrapportage 2015 van ZonMw over de uitkomsten van het eerste volle jaar van het programma “Palliantie Meer dan zorg” (Kamerstuk 29 509, nr. 52)

Te behandelen:

40
Beantwoording aanvullende vragen voorafgaand aan de stemmingen inzake wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Kamerstuk 34 279)

Te behandelen:

47
Verzoek aan de staatssecretaris van VWS om de verklaring te ontvangen die hij namens Nederland gaat afleggen tijdens UNGASS in New York in (19-21) April

Te behandelen: