Algemeen overleg

Evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT)

Algemeen overleg: "Evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT)"Deze vergadering is geweest
4e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt*)

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 januari 2016, over de Evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT)
Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie algemeen overleg Evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT) d.d. 27 januari 2016

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten