Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering OCW op 6 oktober 2016
Brief lid / fractie
Download Bijzondere procedure gesprek religieus erfgoed
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 6-10-2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Vaststellen rapporteurs Begrotingsonderzoek.

Details

Rapporteurs: de leden Straus, Vermue, Jasper van Dijk.
2
Deelname werkbezoeken aan CvTE (ma 10 okt.; vijf leden) en Tata Steel Academy (ma 14 nov.; vier leden)
3
Brievenlijst

Te behandelen:

4
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de VN Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO) ten behoeve van het houden van een UNWTO-conferentie “Happiness 360”; Madrid, 18 augustus 2016

Te behandelen:

11
Verzoek van leden Pechtold en Segers om toestemming voor een bijzondere procedure voor organisatie gesprek inzake religieus erfgoed

Te behandelen:

16
Voorstel van wet van de leden Siderius en Van Meenen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs ter bevordering van kleinere klassen in het basisonderwijs

Te behandelen:

29
Uitvoering van de motie van het lid Lucas over het vervangen van het begrip "bekostigde onderwijsinstellingen" door "bekostigde onderwijsactiviteiten" in de Wet markt en overheid (kamerstuk 28753, nr. 40)

Te behandelen:

33
Kabinetsreactie n.a.v. rapport van Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) over stagediscriminatie in het mbo

Te behandelen:

40
34458 Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Te behandelen:

43
Aanbieding advies "Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs" van Onderwijsraad
49
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW

Details

Voor de periode 19 - 30 september 2016 (week 38-39): geen nieuwe EU-voorstellen.
50
Overzicht nog te agenderen (dertigleden)debatten

Details

Ter informatie

Te agenderen debatten (totaal 76 op de lijst)
28. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (staatssecretaris OCW)
31. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (minister OCW)
38. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (staatssecretaris OCW)
40. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (minister OCW)
75. Debat over de uitschrijving van leerlingen op basisscholen naar aanleiding van de het conflict in Turkije (Van Meenen) (staatssecretaris OCW)

Te agenderen dertigledendebatten (totaal 27 op de lijst)
11. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (staatssecretaris OCW) (rondetafelgesprek gepland op 7 september)
51
De uitvoering van de motie van het lid Van Meenen c.s. over onderzoek naar knelpunten voor studenten met een functiebeperking

Te behandelen:

52
Werkbezoek buitenland (besloten gedeelte)

Details

Er zal een inventarisatie deelname plaatsvinden, ook bij contactgroep Duitsland en commissie SZW.