Agendapunten

 1. Rondetafelgesprek gebruik van Engels in het hoger onderwijs


  Doel: Een discussie over nut en noodzaak van het gebruik van Engels in het hoger onderwijs
   
  Aandachtspunten tijdens het gesprek:
 2. Lijst van genodigden


  Blok I   10.00 – 11.30 uur

   
  • Gabriel van den Brink (hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg)

    
  • Haroon Sheikh (hoofd Denktank van Dasym Investment Strategies)

    
  • Martin Paul (voorzitter CvB Universiteit van Maastricht)

    
  • Tiny van Boekel (decaan BSc- en MSc-opleidingen, hoogleraar levensmiddelentechnologie Wageningen Universiteit)
    
   
  Blok II   11.30 – 13.00 uur
   
   
  • Stefan Wirken (voorzitter LSvB)

    
  • Emilie van Opstall (classica, universitair docent Grieks VU)

    
  • Ad Verbrugge (filosoof, UHD sociale en culturele filosofie en filosofie van de economie VU)

    
  • Wim Boomkamp (bestuurslid Vereniging Hogescholen, voorzitter CvB Saxion)

    
  • Anneleen Overbeek (voorzitter European Students Network Nederland (ESN-NL)

Gerelateerde zaken