Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissieVeiligheid en Justitie van 2 november 2016
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake het algemeen overleg over GEAS en algemeen overleg JBZ-raad
Brief lid / fractie
Download Verzoek lid Swinkels om reactie op rapport “Visie op strafrechtelijke sanctietoepassing”.
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie V&J, 2-11-2016
Brief lid / fractie
Download Verzoek om voortzetting algemeen overleg Seksueel Misbruik Kerk
Brief lid / fractie
Download Informatievoorziening op EU-gebied
Brief lid / fractie
Download Verzoek om brief naar aanleiding van artikel Telegraaf inzake aanbesteding politie
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (week 40-42/2016)
Brief lid / fractie
Download Verzoek om impactanalyse
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een algemeen overleg over de onderzoeksopdracht COR politie

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
2
Reactie op de aangenomen motie van het lid Van Nispen over aanpassing van de artikelen 63 en 22 van de Faillissementswet (Kamerstuk 33 987, nr. 22)

Te behandelen:

9
Reactie op het verzoek van het lid Ten Broeke, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 september 2016, over de presentatie Joint Investigation Team en mogelijkheden van vervolging en berechting daders MH17

Te behandelen:

21
Uitkomst inventarisatie enquête over parlementaire controle op Europol
31
Brievenlijst
32
BOR-notitie ten behoeve van feitelijke vragen bij begroting Veiligheid en Justitie 2017