Algemeen overleg : Arbeidsmarktbeleid

De vergadering is geweest

10 maart 2016
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • L.F. Asscher
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • P. Ulenbelt (SP)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • B. van 't Wout (VVD)
 • R.A. Vermeij (PvdA)
 • Voorzitter
  B.I. van der Burg (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Vierde voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang van het overleg tussen LTO-Nederland, FNV en CNV over een cao-regeling voor seizoensarbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Monitor Arbeidsmarkt oktober 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapportage ‘Cao-afspraken 2014’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang van de sectorplannen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afronding Sociaal Akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsreactie SER advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren. Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en werkloosheidswet

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezegging met betrekking tot herziening WML en verbod op inhoudingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanpak Jeugdwerkloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanpak langdurige werkloosheid ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Doorstart naar nieuw werk

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen van de commissie over de hoofdlijnenbrief vervolg sectorplannen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding afschrift aan de Commissaris van de Koning van de provincie Limburg inzake informatievoorziening grensarbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de aangehouden motie van het lid Ulenbelt over melden van een gezagsverhouding aan de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding CPB-notitie 'Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumjeugdloon'

  Te behandelen:

  Loading data