Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  12-07-2016 14.00 Inbreng schriftelijk overleg  Raad Buitenlandse Zaken
  12-07-2016 14.00 Inbreng schriftelijk overleg internationaal cultuurbeleid
  14-07 - 16-07 Werkbezoek Egypte
  19-07-2016 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland
  inbrengdatum vervroegen naar 12 juli om 14.00 uur.
  19-07-2016 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Uitvoeringswet Speciale Kamers Kosovo
  inbrengdatum vervroegen naar 12 juli om 14.00 uur.
  25-08-2016 14.00 Inbreng schriftelijk overleg RBZ Gymnich
  02-09 - 04-09 Werkbezoek IPC GBVB/GVDB
  06-09-2016 16.30 - 18.00 Gesprek Ontvangst premier Netanyahu
  07-09-2016 10.00 - 11.00 Bijzondere procedure Situatie in Syrië
  08-09-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  13-09-2016 16.30 - 18.30 Algemeen overleg AVVN
  14-09-2016 15.30 - 17.00 Gesprek Adviesraad Internationale Vraagstukken
  14-09-2016 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Diplomatieke immuniteit
  29-09-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  03-10-2016 14.00 - 18.00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
  11-10-2016 16.30 - 18.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  13-10-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  27-10-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  10-11-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  10-11-2016 15.30 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  24-11-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  01-12-2016 14.00 - 16.00 Algemeen overleg NAVO
  01-12-2016 16.00 - 18.00 Algemeen overleg OVSE
  08-12-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  22-12-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
 3. 3

  Uitnodiging voor een bezoek van de leden van de Staten-Generaal aan de bijeenkomst van de 71ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitnodiging House of Representatives of the Arab Republic of Egypt voor werkbezoek

 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 december 2015, over de actuele situatie in Venezuela en een kabinetsreactie op de verkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Azmani, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 februari 2016, over het bericht ‘Eritreeërs in Nederland betalen mee aan terreur’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda NAVO-top 8 en 9 juli 2016 te Warschau

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Lijst van vragen en antwoorden over de Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS (Kamerstuk 27 925, nr. 590)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de motie van de leden Sjoerdsma en Azmani over plaatsing van Al-Shabaab op de terrorisme lijst

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag schriftelijk overleg over de verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken 2015 (Kamerstuk 34475-V, nrs. 1 t/m 7)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verlenging Nederlandse bijdrage aan EULEX Kosovo

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op moties ingediend bij het debat over het burgerinitiatief “Teken tegen kernwapens"

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake Verzoek om ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan Egypte

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Transparantie buitenlandse financiering aan religieuze instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Schriftelijke reactie op openstaande toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 juni 2016, over de erkenning van de Armeense genocide in Duitsland en het gevolg hiervan voor Nederlandse standpunt in deze

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken Zuid-Sudan, inclusief Nederlandse bijdrage aan UNMISS

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorstel van wet de leden Wilders en Bosma tot intrekking van de goedkeuringswet inzake de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en Oekraïne anderzijds

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Mededeling Verdrag betreffende de vestiging van het Galileo-referentiecentrum tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Europese Commissie en het Europese GNSS-Agentschap; ’s-Gravenhage, 30 mei 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsnotitie inzake de huidige goedkeuringspraktijk van verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten voor de tweede helft van 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Interparlementaire Conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid en Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid d.d. 2-4 september 2016 te Bratislava

 25. 25

  EU-voorstel: European Union Global Strategy

  De EU Global Strategy is een prioritair dossier van de Tweede Kamer c.q. de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie. De Global Strategy is een herziening van de huidige veiligheidsstrategie, beschrijft actuele buitenlandpolitieke ontwikkelingen en bevat verscheidene beleidsinstrumenten in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie. Het defensieonderdeel van de Global Strategy (GVDB) zal nader uitgewerkt worden aan de hand van een actieplan en/of witboek. Dit gedeelte van de Global Strategy wordt in de Kamer behandeld door de vaste commissie voor Defensie.

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van de 134e zitting van de Assemblee van Interparlementaire Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2016Z13835 Aan minister Buza - reactie brf problemen aanvragen paspoort buitenland 04-07-2016
  2016Z12952 Aan minister BuZa - inbreng SO Kabinetsreactie op het AIV advies nr. 92 ‘Het internet: een wereldwijde vrije ruimte met begrensde staatsmacht’ en het WRR advies nr. 94 ‘De publieke kern van het internet: naar een buitenlands internetbeleid’. 23-06-2016
  2016Z12238 Aan minister Buza - reactie op Pax rapport 'Sudan alert: the EU’s policy options for Sudan' 16-06-2016
  2016Z11108 Aan minister Buza- reactie brf burger ambassade Kuala Lumpur 03-06-2016
  2016Z09098 Aan minister buza - inbreng feit. vr. motie lid Pia Dijkstra inzake openstellen burgerlijk huwelijk bruidsparen zonder Nederlandse nationaliteit of woonplaats 28-04-2016: 21 juni 2016 uitstelbrief ontvangen van minister.