Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 28 oktober 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 28 oktober 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 7 oktober 2015 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst

Te behandelen:

3
Pakket Belastingplan 2016 c.a.

Te behandelen:

10
16
Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

18
Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

20
BOR-notitie - Werkprogramma Rijkuitgavenonderwerpen / evaluatie experiment overdracht Rijksuitgaventaken
21
Datum periodiek overleg met het college van de Algemene Rekenkamer

Details

Besluit: Het volgende periodiek overleg vindt plaats op donderdag 3 december 2015 van 11.30 - 13.00 uur (in het gebouw van de Tweede Kamer). Deelname aan het overleg en suggesties voor agendapunten wordt bij de leden geïnventariseerd. De grote(re) fracties zullen worden uitgenodigd met meer dan één Kamerlid aan het overleg deel te nemen.
31
Verdere wijze van behandeling van het burgerinitiatief "Ons Geld"
32
Uitnodiging AFM voor een werkbezoek op maandag 25 januari 2016
33
Verzoek VVG en SAN, namens bezorgde LPG-rijders, tot aanbieding petitie m.b.t. autogas (LPG)
34
Rondvraag