Wetgevingsoverleg

Begroting OCW 2016, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg: "Begroting OCW 2016, onderdeel Cultuur"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 november 2015, over het onderdeel Cultuur van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2016
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Begroting OCW 2016, onderdeel Cultuur op 30 november 2015
Stenogram
Download Conceptverslag Wetgevingsoverleg Begroting OCW 2016, onderdeel Cultuur

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Antwoorden op feitelijke vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

Te behandelen:

9
Antwoorden op vragen van de commissie over de subsidieregeling instandhouding Rijksmonumenten (Brim) en de aanbieding van een afschrift van de brief aan de gemeente 's-Hertogenbosch over enkele Brim-voorstellen

Te behandelen:

12
SPREEKTIJDEN

Details


Tijd per fractie totaal
(incl. 2e termijn):
  • VVD 15 min
  • PvdA 15 min
  • SP 9 min
  • CDA 9 min
  • PVV 9 min
  • D66 9 min
  • ChristenUnie 6 min
  • GroenLinks 6 min
  • SGP 6 min
  • 50PLUS 6 min
Totaal 90 minuten

Begrotingsvolgorde: SP, VVD, CDA, PvdA, PVV, D66, CU, GL, SGP, 50PLUS

Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
voor een lunchpauze.