Wetgevingsoverleg : Begroting OCW 2016, onderdeel Cultuur

De vergadering is geweest

30 november 2015
11:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • M.S. van Veen (VVD)
 • J.S. Monasch (PvdA)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • A. Pechtold (D66)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op feitelijke vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Cultuur in beeld 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brief inzake moties en toezeggingen op het wetsvoorstel Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding "De Staat van, over erfgoed en archieven 2015" van de Erfgoedinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Bescherming van erfgoed bij gewapend conflict

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsreactie op onderzoeksrapport 'Extended Collective Licensing: panacee voor massadigitalisering?'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 oktober 2015, inzake nadere informatie over de verwerving van twee huwelijksportretten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen van de commissie over de subsidieregeling instandhouding Rijksmonumenten (Brim) en de aanbieding van een afschrift van de brief aan de gemeente 's-Hertogenbosch over enkele Brim-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek van de Kamer over de twee huwelijksportretten van Rembrandt

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Subsidieregeling instandhouding Rijksmonumenten (Brim)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  SPREEKTIJDEN


  Tijd per fractie totaal
  (incl. 2e termijn):
  • VVD 15 min
  • PvdA 15 min
  • SP 9 min
  • CDA 9 min
  • PVV 9 min
  • D66 9 min
  • ChristenUnie 6 min
  • GroenLinks 6 min
  • SGP 6 min
  • 50PLUS 6 min
  Totaal 90 minuten

  Begrotingsvolgorde: SP, VVD, CDA, PvdA, PVV, D66, CU, GL, SGP, 50PLUS

  Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
  voor een lunchpauze.
 13. 13

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Aanbieden eindrapportage van het project Beelden voor de Toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op advies van de Raad voor Cultuur over de voordracht van immaterieel erfgoed kandidaturen bij het UNESCO-Verdrag ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Bescherming van erfgoed bij gewapend conflict: terugkoppeling Algemene Conferentie UNESCO

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Bestendige toekomst festivals en afwegingskader Fonds Podiumkunsten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding rapport 'Onvoltooid Digitaal' van de Erfgoedinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verlengen Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

  Te behandelen:

  Loading data