Notaoverleg

Initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans

Notaoverleg: "Initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 7 december 2015, over Initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie notaoverleg over Initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans, 7-12-2015

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Aanbiedingsbrief inzake de Initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans

Te behandelen:

3
Reactie op de brief van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over aanbieding van het eindrapport inzake de evaluatie van de Wet fusietoets in het onderwijs

Te behandelen:

6
Aanbieding afschrift van de brief aan de Adviescommissie fusietoets in het onderwijs over het normenkader voor bestuurlijke fusies tussen openbaar en bijzonder onderwijs

Te behandelen:

13
Spreektijden en sprekersvolgorde:

Details

 
  • 1e termijn Kamer richting opsteller initiatiefnota en minister: (circa 6 min. per fractie, grote fracties 9 min.)
  • reactie initiatiefnemer Straus
  • reactie staatssecretaris OCW
  • 2e termijn Kamer (3 min. per fractie)
  • reactie initiatiefnemer Straus
  • reactie staatssecretaris OCW
 
 
14
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

Te behandelen: