Algemeen overleg : Personeel Defensie en IGK/IMG

De vergadering is geweest

1 juli 2015
9:30 - 12:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Defensie
Vierde herziene convocatie i.v.m. wijziging datum en toevoeging agendapunten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.A. Hennis-Plasschaert
  minister van Defensie

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.H. ten Broeke (VVD)
 • F. Teeven (VVD)
 • A.M.C. Eijsink (PvdA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • R.W. Knops (CDA)
 • R. de Roon (PVV)
 • W. Hachchi (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Personeelsrapportage van het ministerie van Defensie over 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Eerste onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden Defensie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek van het lid Hachchi, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 2 april 2015, over de CAO-onderhandelingen bij Defensie en de laatste stand van zaken daarvan

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op brief over AOW-gat bij gewezen militairen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rol van Halt-afdoeningen bij Verklaring van Geen Bezwaar (VGB)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de berichtgeving over een zwarte lijst van journalisten bij Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Defensie over contact van defensiemedewerkers met Kamerleden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Informatie over de beantwoording van vragen van het lid Omtzigt over vernietiging medisch dossier in de zaak-Spijkers (verzoek regeling van werkzaamheden van 14 januari 2015)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Schatkistbankieren Stichting Defensiemusea

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aantal (ex-)militairen dat als jihadist is afgereisd

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op inzet trainingsacteurs onder minimumloon

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport Onderzoekraad Integriteit Overheid over een melding gedaan van een vermoede misstand inzake vliegveiligheidsincidenten bij een squadron van de Koninklijke Luchtmacht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Actualisatie internationale vergelijking tooth-to-tail ratio

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Knelpunten materiële en personele gereedheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Reactie op oordelen College voor de Rechten van de Mens inzake AOW-gat militairen

  Te behandelen:

  Loading data