Debat geweest
1 juli 2015 | 09:00 - 12:00
Algemeen overleg

Rekentoets (AO wordt uitgesteld tot na het zomerreces)

Algemeen overleg: "Rekentoets (AO wordt uitgesteld tot na het zomerreces)"Deze vergadering is geweest