Rondetafelgesprek : Voortgang passend onderwijs

De vergadering is geweest

16 juni 2015
17:00 - 20:45 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. laatste versie lijst van genodigden)

Bijlage

Deelnemers

 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • L. Ypma (PvdA)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Lijst van genodigden rondetafelgesprek passend onderwijs

   
  Blok 1: sectororganisaties en vakbonden (17.00 – 18.15 uur)
   
  • Simone Walvisch, vicevoorzitter PO-raad
  • Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad
  • José Muijres, bestuurslid AOb
  • Karen Mommers, intern begeleider en lid stuurgroep passend onderwijs CNV
  • Jan Morsink, AVS
  • Marieke Beentjes, NVO orthopedagoog-generalist
  • Rich van den Berg, dir. samenwerkingsverband PPO Leiden (ivm agendaprobleem ander blok)
    
  Blok 2: schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (18.15 – 19.30 uur)
   
  • Joan Bosma, regiomanager Passend Onderwijs van Onderwijscentrum De Twijn
  • mw. A Pennings, voorzitter CvB Hub Noord-Brabant (moeilijk tot zeer moeilijk lerende kinderen) of Wim Ludeke
  • Eric Rietkerk, Mytylschool Tilburg en BMC groep
  • Joris Spekle, Partnerschapsschool
  • René Tromp, directeur-bestuurder Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland
  • Marieke Dekkers, College van Bestuur Samewerkingsverband Koers VO
  • Marja van Leeuwen, Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO
  • Katinka Slump, juridisch adviseur onderwijsrecht en mediator onderwijsgeschillen
     
  Blok 3: ouders, leraren en deskundigen (19.30 – 20.45 uur)
   
  • Peter Hulsen, directeur Ouders & Onderwijs
  • Martijn Klem, directeur De BOSK (vereniging van mensen met een aangeboren lichamelijke handicap)
  • Illya Soffer, directeur Ieder(in) (netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte)
  • Elisabeth Uijttenbroek, NVA en Oudervereniging Balans
  • René Tolboom, Stichting Kikidio
  • Coen Helderman, namens Ouderwerk passend onderwijs cluster 1 en 2
  • mw. Map van der Wilden, voorzitter FODOK, mede namens FOSS
  • Liesbeth Elling, ouder
  • Janine Olde Heuvelt, ouder van OPDC ‘t Nyrees
 2. 2

  Voortgangsrapportage passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data