Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek GGZ

Rondetafelgesprek: "Rondetafelgesprek GGZ"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Bijlage
Download Position papers RTG GGZ-verwarde personen - 18 mei 2015
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie rondetafelgesprek GGZ - 18 mei 2015 - 10.00-13.30 uur: kleine wijziging in blokindeling

Deelnemers


Agendapunten

1
Rondetafelgesprek inzake GGZ.
2
BLOK I: Praktijk 10.00 – 11.30 uur

Details

 1. Dhr. T. van der Zwan, Nederlands Genootschap van Burgemeesters (Burgemeester Heerenveen)
 2. Mw. G. van der Zwaart, Clustermanager Opvang en BegeleidenStichting De Tussenvoorziening Utrecht
 3. Dhr. S. Czyzewski, Antes verslavingszorg
 4. Dhr. M. Versloot, sociaal psychiatrisch verpleegkundige/crisisdienst Flevoland
 5. Dhr. F. Bary, Cliëntenraad van Victas
 6. Dhr. A. Jongejan, straatadvocaat te Gouda/Dhr. E. Paardekooper Overman, Werkplaats maatschappelijke opvang
 7. Mw. D. Sinnema, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 8. Dhr. A. Miedema, Maatschappelijke GGZ / Psychiater van GGD Amsterdam
 9. Dhr. P. van Nobelen, Landelijk Platform Politie-GGZ
 10. Dhr. D. Bal, Unitmanager Opvang Verwarde Personen (OVP)
   
 
3
Pauze 11.30-12.00 uur
4
BLOK II: Instituties/Organisaties 12.00 – 13.30 uur

Details

 1. Dhr. G. van de Kamp, Politiebond ACP
 2. Dhr. M. Bourgonje, Nederlandse Spoorwegen
 3. Dhr. N. Vos de Wael, LPGGZ
 4. Dhr. J. Laurier, Federatie Opvang
 5. Dhr. C. Vader, Leger des Heils
 6. Dhr. E. ten Holte, directeur van de Verslavingsreclassering.
 7. Dhr. B. Stavenuiter, Ypsilon
 8. Dhr. F. van Hoof, Trimbos Instituut
 9. Dhr. H. van Dijk, Voorzitter Landelijk Platform Politie en GGZ