Rondetafelgesprek : Rondetafelgesprek GGZ

De vergadering is geweest

18 mei 2015
10:00 - 13:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • G.S.I.A. Tanamal (PvdA)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Rondetafelgesprek inzake GGZ.

 2. 2

  BLOK I: Praktijk 10.00 – 11.30 uur

  1. Dhr. T. van der Zwan, Nederlands Genootschap van Burgemeesters (Burgemeester Heerenveen)
  2. Mw. G. van der Zwaart, Clustermanager Opvang en BegeleidenStichting De Tussenvoorziening Utrecht
  3. Dhr. S. Czyzewski, Antes verslavingszorg
  4. Dhr. M. Versloot, sociaal psychiatrisch verpleegkundige/crisisdienst Flevoland
  5. Dhr. F. Bary, Cliëntenraad van Victas
  6. Dhr. A. Jongejan, straatadvocaat te Gouda/Dhr. E. Paardekooper Overman, Werkplaats maatschappelijke opvang
  7. Mw. D. Sinnema, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
  8. Dhr. A. Miedema, Maatschappelijke GGZ / Psychiater van GGD Amsterdam
  9. Dhr. P. van Nobelen, Landelijk Platform Politie-GGZ
  10. Dhr. D. Bal, Unitmanager Opvang Verwarde Personen (OVP)
     
   
 3. 3

  Pauze 11.30-12.00 uur

 4. 4

  BLOK II: Instituties/Organisaties 12.00 – 13.30 uur

  1. Dhr. G. van de Kamp, Politiebond ACP
  2. Dhr. M. Bourgonje, Nederlandse Spoorwegen
  3. Dhr. N. Vos de Wael, LPGGZ
  4. Dhr. J. Laurier, Federatie Opvang
  5. Dhr. C. Vader, Leger des Heils
  6. Dhr. E. ten Holte, directeur van de Verslavingsreclassering.
  7. Dhr. B. Stavenuiter, Ypsilon
  8. Dhr. F. van Hoof, Trimbos Instituut
  9. Dhr. H. van Dijk, Voorzitter Landelijk Platform Politie en GGZ