Debat geweest
19 mei 2015 | 17:30 - 18:30
Gesprek

CTIVD

Gesprek: "CTIVD"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie gesprek CTIVD d.d. 19 mei 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Aanbieding jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2014-2015

Te behandelen:

2
Deelnemers aan het gesprek zijn:

Details

Dhr. Brouwer, voorzitter
Mevr. Horstink-von Meyenfeldt, commissielid
Dhr. Meijboom, commissielid
Mevr. Koetsjarjan-de Bie, wnd. secretaris