E-mailprocedure : Voorstel van het lid Dijkstra (VVD) om het algemeen overleg Grondstoffen en afval te verplaatsen naar donderdag 23 april 2015

De vergadering is geweest

20 april 2015
16:00 uur
Commissie: Infrastructuur en Milieu
Geachte leden en plaatsvervangend leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu,
 
Het lid Dijkstra (VVD) stelt voor het algemeen overleg Grondstoffen en afval, waarvan zojuist besloten is het uit te stellen naar juni, te verplaatsen naar AANSTAANDE DONDERDAG, 23 april 2015, van 10.00-12.00 uur.
Het lid Dijkstra is van mening dat dit beleidsdossier te belangrijk is om het algemeen overleg uit te stellen tot juni. Hij wijst leden die op donderdagochtend onverhoopt verhinderd zijn op de mogelijkheid om zich te laten vervangen.
 
Het lid Dijkstra stelt tevens voor alle brieven op de huidige agenda die betrekking hebben op de Raamovereenkomst Verpakkingen te behandelen tijdens een nog te plannen algemeen overleg Grondstoffen en afval in juni, waar ook de onderzoeksresultaten over statiegeld en zwerfafval behandeld zullen worden.
 
Dat zou betekenen dat de agenda voor het AO van donderdagochtend nog zou bestaan uit de volgende stukken:
 
 
 • Voortgangsrapportage 'Van Afval Naar Grondstof'
 • Tweede wijziging Landelijk afvalbeheerplan (LAP)
 • Aanbieding van het Publiek Kader en het Uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval
 • Aanpak draagtassen (o.a. gratis plastic tassen)
 
Ik verzoek u mij uiterlijk op maandag 20 april 2015 te 16.00 uur te laten weten of u met de voorstellen kunt instemmen om:
 
 1. het algemeen overleg Grondstoffen en afval te verplaatsen naar donderdag 23 april 2015 van 10.00-12.00 uur
 2. de brieven met betrekking tot de Raamovereenkomst Verpakkingen van de agenda te halen en die te behandelen tijdens een nog te plannen algemeen overleg in juni
 
Ik verzoek u te reageren via een Allen beantwoorden op dit emailbericht. Spoedig na de reactiedeadline zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen*.
 
Met vriendelijke groet,
Leonie Tijdink
 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van het lid Dijkstra (VVD) om het algemeen overleg Grondstoffen en afval te verplaatsen naar donderdag 23 april 2015

  Te behandelen:

  Loading data