Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering vc SZW - 6 oktober 2015 (agendapunten toegevoegd)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 6 oktober 2015

Deelnemers


Agendapunten

3
Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Filipijnen inzake de export van sociale verzekeringsuitkeringen

Te behandelen:

17
Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 september 2015, over de uitzending ‘De Spaghetticode’ inzake de angstcultuur en belangenverstrengeling bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Te behandelen:

24
Reactie op verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 september 2015 om een financiële onderbouwing bij de derde nota van wijziging inzake het Wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet (34 194)

Te behandelen:

27
Uitkomst inventarisatie deelname gesprek met de commissie EMPL van Europees Parlement op 4 november 2015 van 10.00-11.30 uur
28
Verzoek, namens actiegroep Stoppestenophetwerk.nu en deskundigen netwerk Stagira.nl, tot aanbieding petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'
31
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van SZW

Details

Besluit: Ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 • Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw) (34 227) (aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 22 september 2015)
 • Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130) (34 052) (aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 8 september 2015)
 • Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (voorzien in plenaire vergaderweek van 1-3 december 2015)
 Plenaire debatten
 • Debat over de toekomst van de cao (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66) d.d. 24 februari 2015)
 • Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (aangevraagd door het lid Siderius (SP) d.d. 15 april 2015)
 • Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (aangevraagd door het lid Heerma (CDA) d.d. 30 april 2015)
 • Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) d.d. 2 juni 2015)
 • Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (aangevraagd door het lid Krol (50PLUS) d.d. 11 juni 2015)
 • Debat over arbeidsmarktdiscriminatie (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66) d.d. 17 juni 2015)
 • Debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (aangevraagd door het lid Keijzer (CDA) d.d. 3 september 2015)
Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (aangevraagd door het lid Karabulut (SP) d.d. 24 maart 2015)
 • Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (aangevraagd door het lid Karabulut (SP) d.d. 22 april 2015)
 • Dertigledendebat over garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66) d.d. 19 mei 2015)
 • Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (aangevraagd door het lid Karabulut (SP) d.d. 26 mei 2015)
 • Dertigledendebat over het stimuleren van het gebruik van sectorplannen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66) d.d. 2 juni 2015)
 • Dertigledendebat over de toekomst van de kinderopvangtoeslag (aangevraagd door het lid Siderius (SP) d.d. 9 juni 2015)
 • Dertigledendebat over de verlenging van het vaderschapsverlof (aangevraagd door het lid Heerma (CDA) d.d. 17 juni 2015)
 • Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling voor ouderen (aangevraagd door het lid Krol (50PLUS) d.d. 24 juni 2015)
 • Dertigledendebat over het integratiebeleid en de toename van asielaanvragen (aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) d.d. 8 september 2015)
VAO’s
 • VAO Armoede- en Schuldenbeleid (AO d.d. 24/09; aangevraagd door het lid Karabulut (SP))
   

 
32
Pilot "moties in commissieverband"

Details

Besluit: De commissie besluit zich niet aan te melden voor deelname aan deze pilot