Algemeen overleg

Verzamel overleg Koninkrijksrelaties

Algemeen overleg: "Verzamel overleg Koninkrijksrelaties"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een Verzamel (algemeen) overleg, gehouden op 21 mei 2015, over Koninkrijksrelaties
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie Verzamel overleg Koninkrijksrelaties d.d. 21 mei 2015

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Lijst van vragen en antwoorden n.a.v. de halfjaarrapportage van het College financieel toezicht (Cft) over Curaçao en Sint Maarten over de tweede helft van 2014 (Kamerstuk 34000 IV, nr. 36)

Te behandelen: