Algemeen overleg

Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Algemeen overleg: "Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 8e Herziene convocatie algemeen overleg Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties - 15 april 2015 - i.v.m. toevoeging agendapunt
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 april 2015, over Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
(aanvullende) Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (Alleen de onderdelen die betrekking hebben op kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties(GIA))

Te behandelen:

6
Verslag van een schriftelijk overleg over het vervolg op de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak minderjarigen (NODO-procedure) (Kamerstuk 34000-XVI nr. 8)

Te behandelen: