Agendapunten

 1. Reactie op het persbericht van de Kinderombudsman en het Kinderrechtencollectief

  Te behandelen:

 2. Vervolg op de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak minderjarigen (NODO-procedure)

  Te behandelen:

 3. Zorg voor kinderen na partnerdoding

  Te behandelen:

 4. Aanbieding voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties en midterm review kindermishandeling

  Te behandelen:

 5. (aanvullende) Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (Alleen de onderdelen die betrekking hebben op kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties(GIA))

  Te behandelen:

 6. Verslag van een schriftelijk overleg over het vervolg op de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak minderjarigen (NODO-procedure) (Kamerstuk 34000-XVI nr. 8)

  Te behandelen:

 7. Aanbieding van het rapport 'Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid'

  Te behandelen: