Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Wonen en Rijksdienst d.d. 2 juni 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Wonen en Rijksdienst d.d. 2 juni 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
4
Reactie op verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 april 2015 over het bericht dat wooncomplex van corporatie Stadgenoot in Amsterdam huurhuizen verkoopt

Te behandelen:

15
Geplande en ongeplande activiteiten

Details

Gepland
03-06-2015 10.00 - 12.00 uur algemeen overleg Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk
04-06-2015 10.00 - 13.00 uur voortzetting algemeen overleg over de Staat van de Woningmarkt
11-06-2015 13.00 - 16.00 uur algemeen overleg diverse onderwerpen op het terrein van wonen
11-06-2015 14.00 - 14.00 uur inbreng feitelijke vragen wijziging van de begrotingsstaten Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015 (samenhangende met de Voorjaarnota)
16-06-2015 16.00 - 17.00 uur Procedurevergadering
30-06-2015 16.00 - 17.00 uur Procedurevergadering
30-06-2015 18.00 - 21.00 uur algemeen overleg Privatisering, verzelfstandiging en toezicht van overheidsdiensten
08-09-2015 16.00 - 17.00 uur Procedurevergadering
29-09-2015 16.00 - 17.00 uur Procedurevergadering
13-10-2015 16.00 - 17.00 uur Procedurevergadering
27-10-2015 16.00 - 17.00 uur Procedurevergadering
10-11-2015 16.00 - 17.00 uur Procedurevergadering
24-11-2015 16.00 - 17.00 uur Procedurevergadering
08-12-2015 16.00 - 17.00 uur Procedurevergadering
15-12-2015 16.00 - 17.00 uur Procedurevergadering

Ongepland
Algemeen overleg Leegstand kantoren
Algemeen overleg Tweede Staat van de Woningmarkt
Algemeen overleg Energiebesparing gebouwde omgeving
19
Verzoek van het lid Monasch mede namens de 50PLUS-fractie om de brief van het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen over langer zelfstandig wonen en de rol van de provincies naar de Kamer te sturen.