Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie op 20 mei 2015
Brief lid / fractie
Download Rapporteurschap Europees Openbaar Ministerie
Brief lid / fractie
Download Verzoek om kabinetsreactie op het bericht dat NL actief lobbyt in de EU tegen versterking van de tegenmacht van aandeelhouders bij exorbitante beloningen
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 20 mei 2015
Brief lid / fractie
Download Verzoek Van Wijngaarden (VVD) reactie artikel inzake ouderschapsplan
Brief regering
Download Toestemming deelname rondetafelgesprek over de buitenlandse financiering van islamitische instellingen

Deelnemers


Agendapunten

3
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
5
Reactie op verzoek van het lid Kooiman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 22 april 2015, over het bericht dat de aanpak van georganiseerde misdaad in Noord-Brabant een puinhoop is

Te behandelen:

20
29
Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC Mensenhandel op 21 april 2015
30
Bezoek Eurocommissatis Jourová op 4 juni 2015
33
Brievenlijst
34
Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014