Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief Kamer
Download Reactie voorzitters van Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016
Brief lid / fractie
Download Verzoek Voordewind (ChristenUnie) gesprek holocaustoverlevenden
Brief lid / fractie
Download Verzoek van lid Berndsen-Jansen (D66) tot uitstellen van het algemeen overleg over terrorismebestrijding op donderdag 15 januari 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie op 14 januari 2015
Brief lid / fractie
Download Verzoek Kooiman (SP) rappel / uitstel inbreng verslag
Brief lid / fractie
Download Verzoek Van Nispen (SP) Reactie rapport van de procureur-generaal bij de Hoge Raad over strafbeschikkingen
Brief lid / fractie
Download Voorstel Recourt (PvdA) en Van der Steur (VVD) m.b.t. MH17
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 14 januari 2015
Brief lid / fractie
Download Verzoek Oskam (CDA) reactie op bericht inzake infiltratie leden motorbendes in BVO's

Deelnemers


Agendapunten

5
Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van de burgerlijke stand (Wet scheiden zonder rechter)

Te behandelen:

6
Nota van wijziging bij het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)

Te behandelen:

7
Nota van wijziging bij het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)

Te behandelen:

8
Nota van wijziging bij het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)

Te behandelen:

9
Besluit houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, het Besluit politiegegevens en het Besluit beveiliging burgerluchtvaart in verband met onder meer de continue screening in de burgerluchtvaart

Te behandelen:

10
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
19
35
Reactie op het verzoek van het lid Voordewind tijdens de regeling van Werkzaamheden van 7 december 2014 over voorlopige uitspraken van de Centrale Raad van Beroep inzake bed, bad, brood

Te behandelen:

50
Initiatiefnota van het lid Van Nispen: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald: een overheidsfonds voor onderzoek naar justitiële dwalingen”

Te behandelen:

59
Brievenlijst
60
EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2015 Europese Commissie
61
EU-Stafnotitie - Parlementaire controle Europol